Komt er een recessie of crisis in 2020?

0

Zonder wanklanken te verspreiden is het goed om eerst de grondslagen van een economie te bekijken. Het economische groeipatroon heeft doorgaans last van schommelingen (conjuctuur). Groei wil zeggen: het toenemen van het volume van binnenlands product, ofwel de waarde van alle in één jaar in ons land geproduceerde goederen en diensten. Er zijn jaren van snelle groei en jaren waarin de productie weinig toeneemt. De productie kan echter ook krimpen. Als krimp doorzet, spreken we van een recessie.

Wat zijn de signalen?

Afgelopen jaren zat de economie in een groeispurt die momenteel lijkt af te vlakken. Dat hoeft nog niet veel te zeggen; er knoppen waar aan gedraaid kan worden, om de inflatie en de economie te stimuleren. Een van de knoppen is kwantitatieve verruimingsplan van de ECB. Afgelopen vijf jaar stond de geldkraan vol open, waardoor we relatief goedkoop geld kunnen bemachtigen voor b.v. de hypotheek van een woning. De rentepercentages zakken en zakken door, totdat het percentage bijna niet meer te verlagen valt. Want ook banken hebben kosten. Daarnaast lopen zij risico’s waardoor de burger nooit gratis geld zal krijgen om een woning te kopen.

Welke risico’s zijn er?

Volgens diverse economen lijken we op de top van de hoog-conjuctuur te bereiken. Volgens econoom Edin Mujagic van OHV vermogensbeheer duurt de economische groei nu zo lang dat je een neergang kunt verwachten.

Daarnaast hebben andere factoren invloed op de economie. Zo worden ondernemers en bouwbedrijven gestagneerd door de stikstof- en Pfas-problematieke en is er een handelsoorlog tussen Amerika en China, waarvan de precieze afloop nog altijd onbekend is en plaagt het Coronavirus de financiele markten. De effecten van de brexit kunnen zelfs economische experts niet inschatten.

Juist nu het nog goed gaat, draait dit ECB stimuleringsbeleid al op volle toeren en zit verdere stimulering op gebied van rente’s er niet in; de gaspedaal kan niet verder worden ingedrukt. Een renteverhoging, door eind van beleid, zou er voor kunnen zorgen dat de hypotheekrentes gestaag gaan stijgen, wat effect heeft op de woningprijzen, daar de woningprijzen afgelopen jaren enorm zijn gestegen door de lage aanhoudende rente.

Kortom

Het is niet alleen binnen de EU onstuimig, maar ook op mondiale schaal. Diverse bronnen, waaronder het beleggingsnieuws van de rabobank, hebben het over kans op recessie de komende maanden of jaren.

Het is goed om je voor te bereiden op mindere tijden en een klap op te kunnen vangen. Wees bewust van je inkomsten en uitgaven en anticipeer op de situaties die kunnen voorvallen als de recessie inzet. Wij zullen binnenkort een topic publiceren met tips. Zoek je specifieke hulpmiddelen of meer informatie? Laat het ons weten via de e-mail!

Update 30 maart

In de afgelopen weken heeft het corona virus zich ook naar naar Noord Europa verspreid. Meerdere economen zijn er van overtuigd dat een recessie onvermijdelijk is. Wat de omvang van de recessie wordt, is op dit moment nog onduidelijk.