Rondkomen na scheiding

0

Rondkomen na scheiding kan een behoorlijke uitdaging zijn. Het uitgavenpatroon is in de meeste gevallen gebaseerd op twee inkomens en wanneer er één inkomen wegvalt kan dit een behoorlijke aderlating blijken te zijn. Toch zijn er mogelijkheden om ook na de scheiding in een financieel gezonde situatie terecht te komen.

Rondkomen na scheiding: inzicht is de eerste stap

Een scheiding heeft grote gevolgen voor je financiële situatie. Zo zullen de vaste lasten voortaan van één inkomen betaald moeten worden. Het belangrijkste is om voor jezelf snel inzicht te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met de woonbegroting tool. Door je inkomsten en uitgaven in te voeren krijg je snel inzicht in jouw huidige financiële situatie en zie je in één oogopslag waar de knelpunten zitten. Inzicht is de eerste stap naar actie die leidt tot een financieel gezonde situatie, ook na een scheiding.

Financieel afhankelijk van de partner

Het komt nog steeds vaak voor dat de vrouw financieel afhankelijk is van de partner. Dit komt doordat vrouwen er nog steeds vaker voor kiezen om parttime in plaats van fulltime te werken. Na een scheiding blijkt al snel dat een inkomen uit een parttime werkverband onvoldoende is om de vaste lasten te kunnen voldoen. In de meeste gevallen is het na een scheiding dus noodzakelijk om meer te gaan werken. Daarnaast kan het ook zo zijn dat je vanwege de lage inkomsten recht hebt op alimentatie, subsidies, toeslagen of andere regelingen.

Partneralimentatie

Ook na de scheiding heeft de partner de plicht om de degene met het laagste inkomen te onderhouden. Je kunt hier samen afspraken over maken, maar als er geen overeenstemming wordt bereikt kan de rechter partneralimentatie toewijzen. Bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt gekeken naar de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen en de huidige situatie en mogelijkheden van de partner die alimentatie aanvraagt.

Kinderalimentatie

Wie samen kinderen krijgt, moet ook samen de kosten van deze kinderen dragen. Daarom kan de partner die het meest voor de kinderen zorgt (en betaalt) de ex-partner om kinderalimentatie vragen. Kinderalimentatie is een recht dat via de rechter afgedwongen kan worden. Het is echter ook mogelijk hier in onderling overleg duidelijke afspraken over te maken.

Subsidies

Wanneer je inkomen niet toereikend is, kun je aanspraak maken op een subsidie van de Raad van Rechtsbijstand. Je maakt aanspraak op een subsidie wanneer je inkomen na scheiding 33.000 euro of minder per jaar bedraagt.

Toeslagen

De meeste toeslagen zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag zijn gebaseerd op het inkomen. Na de scheiding kom je doordat je afhankelijk bent van één inkomen waarschijnlijk in aanmerking voor toeslagen en andere regelingen waar je eerder geen recht op had. Toeslagen kunnen je enkele honderden euro’s per maand opleveren en kunnen dus van grote invloed zijn op jouw financiële situatie.

Bijstandsuitkering

Heb je ondanks bovenstaande voorzieningen nog steeds een te laag inkomen om in jouw levensonderhoud en dat van je kinderen te voorzien? Dan kun je aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die per gemeente kunnen verschillen.

Besparen na de scheiding

Niet alleen het genereren van extra inkomsten kan je financiële situatie na een scheiding verbeteren, ook het bezuinigen op vaste en variabele kosten kan een groot verschil maken. De woonbegroting tool kan je inzicht geven in je uitgaven. Je kunt op vaste lasten zoals energiekosten en verzekeringen besparen door verschillende aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan je voor luxeproducten een prioriteitenlijstje opstellen. Zo maak je voor jezelf duidelijk waar je op kunt besparen en waar je wel geld aan wilt besteden. Maak van het aanleggen van een financiële buffer ook een prioriteit zodat onverwachte kosten nooit van invloed zijn op jouw financiële situatie.

Rondkomen na scheiding

Inzicht in je financiële situatie na de scheiding is de sleutel om financiële problemen te voorkomen. Zorg dus voor inzicht in je inkomsten en uitgaven en ga na of je recht hebt op extra voorzieningen. Wanneer je voldoende inzicht hebt, weet je welke maatregelen je moet treffen om te kunnen rondkomen na scheiding.