Uitgaven bijhouden? Gebruik dit excel huishoudboekje!

0

Direct het huishoudboekje downloaden?

Een Excel Huishoudboekje maken helpt je niet alleen jouw financiële situatie nu onder controle te krijgen, maar zorgt ook dat je later voldoende middelen hebt om van te kunnen leven. Keuzes die je nu maakt zijn van groot belang voor later. En het mooie is: als je er één keer goed voor gaat zitten en een solide financieel tijdsplan maakt, heb je daar verder geen omkijken naar. Met onderstaand stappenplan kan jij jezelf verzekeren van een onbezorgde financiële toekomst.

Naar een doel toe werken met een overzicht van inkomsten en uitgaven

Je kunt om verschillende redenen uitgaven willen bijhouden. Zo kun je een financieel plan opstellen voor een verhuizing, voor een huwelijk of voor het moment dat er kinderen komen. Een financieel tijdsplan wordt in ieder geval meestal gemaakt voor een life event die verandering gaat brengen in de huidige financiële situatie. In dit voorbeeld gaan wij uit van een financieel tijdsplan voor het moment dat je met pensioen gaat. Hoe zorg je ervoor dat je ook later voldoende middelen hebt om rond te komen?

Excel huishoudboekje: hoe staat het er nu voor?

Financiële zekerheid in de toekomst begint met een goed overzicht van de huidige situatie. Met behulp van de woonbegroting huishoudboekje in Excel krijg je eenvoudig inzicht in al je inkomsten en uitgaven. Op basis van deze gegevens kun je bepalen of je iets moet veranderen aan de huidige financiële situatie om ook later zonder geldzorgen te kunnen leven. Na het inzicht in de huidige situatie breng je in kaart wat je op dit moment al hebt geregeld voor de toekomst.

Wat is er al geregeld voor de toekomst?

Om te beginnen is het goed een overzicht te maken van de huidige situatie. Wat heb je tot nu toe geregeld voor later? Maak een overzicht van alle pensioenen die je tot nu toe hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers. Ga ook na welke verzekeringen je voor later hebt afgesloten. Je kunt daarbij denken aan een overlijdensrisicoverzekering voor jouw en je partner, een uitvaartverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en dergelijke. Daarnaast breng je al je spaargeld of investeringen in beleggingsfondsen in kaart.

Is er voldoende geregeld?

Om te bepalen of je op de goede weg bent, is het verstandig een overzicht te maken van jouw inkomsten en uitgaven in de toekomst. Hoeveel geld komt er straks nog maandelijks binnen? Gaat het uitgavenpatroon omhoog (of omlaag)? Heb je straks voldoende middelen om rond te kunnen komen? En wat gebeurt er als je persoonlijke situatie verandert?
Met het inzicht in de huidige financiële situatie en het overzicht van de zaken die al geregeld zijn, kun je afgewogen keuzes maken voor de toekomst. Door nu de juiste keuzes te maken, zou je zelfs al financieel onafhankelijk kunnen zijn voor je beoogde pensioendatum!

Een huishoudboekje in Excel maken. Uw vaste lasten berekenen per maand.

Dit is het moment om keuzes te maken voor de toekomst. Dit kan betekenen dat je een extra verzekering af moet sluiten om bepaalde kosten af te dekken. Je kunt ook tot de ontdekking komen dat je maandelijks meer geld opzij moet zetten om later rond te kunnen komen of financieel onafhankelijk te worden. Je kunt dit bereiken door je uitgavenpatroon aan te passen en/of door meer inkomsten te genereren. Let er wel op dat je keuzes maakt die ook op dit moment verantwoord zijn. Ook hierbij kan de woonbegroting huishoudboekje je het nodige inzicht bieden.